Szakterületek

Kiemelt területeink

A jog különböző szakterületei közül kiemelten gazdasági- és büntető joggal, a polgári jog különböző területeivel, ingatlanjoggal, peres ügyekkel, vitarendezéssel és mediációval foglalkozunk.

open bg
Gazdasági jog

A Bojkó Ügyvédi Iroda több évtizede képvisel kis- és középvállalkozásokat. Az iroda a társasági- és gazdasági jog területén vállal cégalapítást, változásbejegyzést, csőd- és felszámolási eljárásokat, végelszámolást, hazai és nemzetközi cégek egyesülését, illetve szétválását, munkajogi jogviszonyok rendezését, védjegybejegyzést, továbbá teljeskörű cégképviseletet és jogi tanácsadást.

open bg
Büntetőjog

Sértetti jogi képviselet és védői feladatok ellátása, kiemelten a gazdasági bűncselekmények területén. A Bojkó Ügyvédi Iroda több évtizede foglalkozik büntetőjoggal, számos kiemelt jelentőségű, médiafigyelmet kapott ügyben látott el képviseletet. Büntetőügyekben együttműködik más, erre a területre szakosodott ügyvédi irodákkal is.

open bg
Polgári jog

A polgári jog területén az iroda foglalkozik szerződéskötésekkel, családjoggal (közös megegyezés, házastársi közös vagyon megosztása, bontóper, tanácsadás), továbbá kártérítési ügyekkel, hibás teljesítéssel és jótállás-szavatossági kérdésekkel. Az iroda több évtizede képvisel gépjármű szektorban, illetve más területeken működő kis- és közép vállalkozásokat.

open bg
PERES ÜGYEK, VITARENDEZÉS

Az iroda peres és nem peres ügyekben képviseli ügyfeleit a bíróságok és más hatóságok előtt, továbbá ellátja a képviseletet peren kívüli egyezségek, alternatív vitarendezés és választott bíróságok előtti eljárások során is.

open bg
Ingatlanjog

Az ingatlanjog területén az iroda vállal teljes körű jogi tanácsadást, illetve szerződések elkészítését, amely a hivatali ügyintézést is magában foglalja. Az iroda a szerződések körén belül adás-vételi-, ajándékozási-, csereszerződésekkel, továbbá bérleti jogviszonyokkal foglalkozik.

open bg
Mediáció

A mediáció előnye, hogy bírósági eljárás nélkül is megegyezésre vezethet és a felek a bíróság ítéleténél kedvezőbb, gyorsabb és lényegesen olcsóbb közös megoldásra juthatnak. A Bojkó Ügyvédi Iroda mindkét tagja képzett mediátor és törekszik az ügyek peren kívüli megoldására.